Med Reconnective healing kan du uppleva läkning, balans och evolution på flera nivåer, fysiskt, psykiskt, känslomässigt och andligt.

 

Reconnective healing är en relativt ny healingmetod som kanaliserar en mycket stark energi. Den anses kunna återkoppla (reconnect) oss till universum och vår innersta essens genom healingfrekvenserna. Dess faktiska existens har visat sig tydligt både i praktiken och i laboratorier. Energin balanserar hela människan och inte bara fokuserar på ett visst problem eller symptom. Denna energi är en form av ”intelligent” energi då den verkar olika från person till person beroende på vad varje enskild människa behöver.

 

Energin består av höga vibrationer av energi, ljus och information, och det man gör som utövare av healingen är att vara ett instrument för att energin ska kunna kanaliseras till oss. En del upplever healingen väldigt lugn och rofylld, andra påverkar den fysiskt. För en del kommer påverkan av frekvenserna direkt och tydligt, för andra kan det ta flera veckor för att se vad som har åstadkommits.


Något som vi upplever nu som de flesta av oss är något medvetna om är att tiden verkar gå snabbare likväl expandera. Denna övergång refereras med många namn: “The Shift” (Skiftet) och “Shift of ages”(Tidevarvens övergång) är två begrepp som används. Övergången är förutsedd av bla Maya-, Inka- och Hopi- indianer och Nostradamus. I denna övergång hjälper Reconnective Healing att återkoppla oss inåt - till själen.   


Reconnective healing är hårt sammankopplat med den amerikanska kiropraktorn Dr Eric Pearl, som på den tiden då han upptäckte energierna hade ett av de största kiropraktiska centren i Los Angeles. Han upptäckte det genom att hans patienter sade sig uppleva energi från hans händer och blev bättre från olika sjukdomar som de lidit av.


Healingen är mycket välgörande för både människa och djur.


1-3 gånger är tillräckligt i livet. Behandlingarna ska gärna ligga inom en vecka. Reconnective healing fungerar också på distans.

  

Reconnective healing, Reconnective healing-distans, Reconnective healing-djur: 750 kr

Reconnective healing-djur & ägare: 1400 kr

Beställer du tre behandlingar på en gång: 2000 kr       

 

Bokar gör du online via bokadirekt.se:

Reconnective Healing