Reconnective Healing

Följande är vad som skrivs om Reconnective healing:

 

Reconnective healing är en relativt ny healingmetod som kanaliserar en mycket stark energi. Reconnective Healing är en form av healing som är här på jorden för allra första gången. Den anses kunna återkoppla (reconnect) oss till universum och vår innersta essens inte bara genom en ny uppsättning healing frekvenser utan genom en möjligen helt ny bandbredd. Dess faktiska existens har visat sig tydligt både i praktiken och i laboratorier. Denna energi har inte varit tillgänglig tidigare på jorden men finns nu här för alla att ta del av. Energin balanserar hela människan och inte bara fokuserar på ett visst problem eller symptom. Denna energi är en form av ”intelligent” energi då den verkar olika från person till person beroende på vad varje enskild människa behöver. Med Reconnective healing kan du uppleva läkning, balans och evolution på flera nivåer, fysiskt, psykiskt, känslomässigt och andligt.

 

Energin består av höga vibrationer av energi, ljus och information, och det man gör som utövare av healingen är att vara ett instrument för att energin ska kunna kanaliseras till oss. En del upplever healingen väldigt lugn och rofylld, andra påverkar den fysiskt. För en del kommer påverkan av frekvenserna direkt och tydligt, för andra kan det ta flera veckor för att se vad som har åstadkommits.

 

Hur kan detta jämföras med andra frekvenser? Hur skiljer det sig från andra former av energiarbeten som används idag?

Det är något som vi upplever nu som de flesta av er är åtminstone något medvetna om. Det är att tiden verkar gå snabbare likväl expandera. Denna övergång refereras till med många namn. “The Shift” (Skiftet) och “Shift of ages”(Tidevarvens övergång) är två begrepp som används. Övergången är förutsedd av bla Maya-, Inka- och Hopi- indianer och Nostradamus.

 

Reconnective healing är hårt sammankopplat med den amerikanska kiropraktorn Dr Eric Pearl, som på den tiden då han upptäckte energierna hade ett av de största kiropraktiska centren i Los Angeles. Han upptäckte det genom att hans patienter sade sig uppleva energi från hans händer och blev bättre från olika sjukdomar som de lidit av.

 

Healingen är mycket välgörande för både människa och djur.

 

1-3 gånger är tillräckligt i livet. Behandlingarna ska gärna ligga inom en vecka. Reconnective healing fungerar också på distans.

 

Reconnective healing                                            750 kr

Reconnective healing-distans                             750 kr

Reconnective healing-djur                                   750 kr

Reconnective healing-djur & ägare                  1400 kr

Beställer du tre behandlingar på en gång     2000 kr       

 

Boka tid kan du göra online

genom bokadirekt.se

 

 

via email:

info@magnamirum.com

 

via PM: 

Magnamirum Sara Fredman