Regressions terapi

Som barn kan man kan man ha varit med om saker som kan vara svåra att komma åt och det kan vara så att man bara kommer ihåg bitar av en händelse. Regressionsterapi utförs under hypnos så att du som klient kan komma åt dina minnen i det undermedvetna. Våra celler minns allt, men vissa saker som inträffat är bortträngda/censurerade av oss. Dessa bortträngda minnen i barndomen/tidigare liv kan ge upphov till känslomässiga störningar, ångest, fobier, samt upplevelser i den fysiska kroppen i form av värk och sjukdomar. 


Tidigare liv:


Du färdas till tidigare liv till platser och miljöer där du levt och verkat. Du kanske möter nära och kära från olika tider och liv och får till dig saker som kan hjälpa dig här och nu och upplever händelser som påverkar ditt nuvarande liv. Du ger dig möjlighet att göra dig av med rädslor och blockeringar som härrör från något i ditt förflutna. Många upplever att det är intressant att göra en resa in i sig själv för man får kanske möjlighet att lära sig mycket om den person man är eller kan och vill vara.


Vad kan regression göra för dig?


Ge tillgång till upplevelser och känslor och därigenom lyfta fram och lösa spänningar, bortträngningar och blockeringar. Förstå hur dessa är kopplade till händelser, som bara du själv har tillgång till. Då kan vi förstå, reparera och hjälpa till att förlåta och genom att finna dessa minnen så löses ev smärta som är kopplad med minnet upp och inre konflikter som upplevs försvinner. I stunden av minnet kan man återuppleva den känslomässiga smärtan men många upplever den inte alls så stark. Smärtan försvinner dessutom ganska omgående under sessionen och den byts ut mot positivt, lugn och sinnesro.


Pris: 1 200kr för 1,5 tim inkl moms

(Mer än en session kan behövas)

Bokar gör du online via bokadirekt.se: