Hypnos, Regression & Tidigare Liv

Har du försökt förändra hur du mår genom att bryta gamla mönster och rädslor men inte lyckats släppa? Då kan samtal under hypnos vara effektivt. Med hypnos kan du gå djupare in i dig själv och komma åt det undermedvetna som ligger dolt och kanske stör dig. Syftet är att nå högre medvetenhet och att få kontakt med sitt inre och det undermedvetna.

 

Eftersom varje person är unik och tar emot vägledningen på olika sätt blir varje session unik och helt utformad utifrån vem du är och vad du vill uppnå.

 

Vad är hypnos?

Hypnos är ett fullständigt normalt, icke magiskt, avslappnat tillstånd med starkt inre focus. Du kan aldrig förmås att göra saker mot din vilja och du är medveten och har kontroll hela tiden. Många tycker att hypnos är ett mycket skönt tillstånd att befinna sig i. Det är ett medvetande-tillstånd under vilken terapi utövas, dvs hypnos är ingen terapi utan terapi utövas i hypnos. Fördelarna med det är kan du gå djupare in i dig själv, till en omedveten nivå av förståelse och lösningar som du inte fått tillgång till på egen hand i det yttre. Du som klient kommer åt det undermedvetna, det som ligger dolt och som kan störa dig.

 

Regression:

Det kan vara så att man som klient varit med om saker när man är barn, minnen som kan vara svåra att komma åt. Ibland är det så att man bara kommer ihåg bitar av en händelse. Vi vill minnas från barndomen och kanske tidigare liv. Våra celler minns allt, men vissa saker som inträffat är bortträngda/censurerade av oss. Dessa bortträngda minnen i barndomen/tidigare liv kan ge upphov till känslomässiga störningar, ångest, fobier, samt upplevelser i den fysiska kroppen i form av värk och sjukdomar. 

 

Tidigare liv:

Du färdas till tidigare liv till platser och miljöer där du levt och verkat. Du kanske möter nära och kära från olika tider och liv och får till dig saker som kan hjälpa dig här och nu och upplever händelser som påverkar ditt nuvarande liv. Du ger dig möjlighet att göra dig av med rädslor och blockeringar som härrör från något i ditt förflutna. Många upplever att det är intressant att göra en resa in i sig själv för man får kanske möjlighet att lära sig mycket om den person man är eller kan och vill vara.

 

Vad kan terapin göra för klienten?

Ge tillgång till upplevelser och känslor och därigenom lyfta fram och lösa spänningar, bortträngningar och blockeringar. Förstå hur dessa är kopplade till händelser, som bara klienten själv har tillgång till. Då kan vi förstå, reparera och hjälpa till att förlåta och genom att finna dessa minnen så löses ev smärta som är kopplad med minnet upp och inre konflikter som klienten upplever försvinner. I stunden av minnet kan man återuppleva den känslomässiga smärtan men många upplever den inte alls så stark som man ofta tror. Smärtan försvinner dessutom ganska omgående under sessionen och den byts ut mot positivt, lugn och sinnesro.

 

När är detta effektivt och kan ge goda och ofta snabba resultat?

 - Vid Stress/oro/ rädsla/ ilska/ depression och känslor av otillräcklighet

 - Låg självkänsla och/eller dåligt självförtroende

 - Våga ta dig an nya utmaningar, som t.ex. att starta eget eller tala inför en grupp

 - Det är ett bra sätt att få energi och fokus för att sätta mål som man vill uppnå

 - När jag bara vill må väldigt bra

 

Pris: 1 200kr för 1,5 tim inkl moms

 

Boka tid kan du göra online

genom bokadirekt.se

 

 

via email:

info@magnamirum.com

 

via PM: 

Magnamirum Sara Fredman